A PADI-ról

 

A PADI (PROFESSIONAL ASSOCIATION OF DIVING INSTRUCTORS, Búvár Oktatók Professzionális Szervezete) a világ legnagyobb búvároktatási rendszere. Ehhez a szervezethez tartozik a világ búvártársadalmának kb. 70%-a. A maradék 30% kb. 250-300 egyéb más búvárszervezet között oszlik el.

A PADI standardjai minden tekintetben megfelelnek az EU-ban előírt búvárszabványoknak is!

Ez tükrözi a világszínvonalat, a nemzetközi elismertséget és a bizalmat. Úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül a nagy számokban lakik a minőség, hanem az emberi lelkiismeretességben, ennek ellenére ezek a számok is jelentenek valamit.

A PADI búvártanfolyamok sora lefedi a búvárkodás teljes palettáját, így megtanulhatsz a búvárkodás világáról mindent, amit csak szeretnél. Kiváló minőségű központi PADI oktatási anyagok segítik a tanulást és a fejlődést. A PADI nagy gondot fordít a minőség-ellenőrzésre, melyet egy személyesen neked küldött levéllel, e-maillel valósít meg. Ez a levél egy kérdőív, amely rákérdez a búvártanfolyamod minden fontos pontjára, így ellenőrizve búvároktatód munkáját, szakértelmét és lelkiismeretességét.

A PADI nemcsak a búvártanfolyamokhoz rendel szabványokat, hanem az búvároktatási intézményekhez és búvárbázisokhoz is. A búváriskolák minősítése tükrözi a felszereltséget, minőséget és professzionalitást. Egy búvártanfolyam elvégzése után Te is egy PADI búvárigazolvány birtokosa leszel, amely arcképes, tartalmazza személyes adataidat, regisztrációs számodat (így könnyen leellenőrizhető és pótolható a világ bármely pontján) valamint búvároktatód nevét és számát, aki így egy életre szóló garanciát vállal munkájáért. Még több információt tudhatsz meg a PADI-ról, ha megnézed a padi (www.padi.com) oldalát.

A szabványosítás volt az első igazán nagy lépés, amit bevezettünk a búvároktatásban. Ez azt jelentette, hogy meghatároztuk a fokozatokat és az ahhoz tartozó követelményeket. Ezekhez a szintmeghatározásokhoz a legnagyobb tapasztalattal rendelkező búvároktatókat hívtuk össze és így kristályosodott ki, milyen szinten mit is kell tudnia egy PADI búvárnak. Ezután következett a második szakasz. Pedagógusok, pszichológusok, orvosok, mérnökök és felszerelésgyártók bevonásával kidolgoztuk a tematikákat és tananyagokat úgy, hogy az a lehető leghatékonyabb legyen. Ezáltal megszűnt annak a lehetősége, hogy egy gyengébb tehetségű búvároktató a maga által összeállított tananyaggal veszélybe sodorja a hallgatóját.

Mivel csak az lehet PADI búvároktató, aki belép a szövetségbe, és magára nézve kötelezőnek tekinti ezeket a szabályokat, ezért minden PADI búvároktató ugyanazt tanítja az egész világon. A szabványok negyedévente minden szempontból átvizsgálásra kerülnek és a búvároktatók erről személyesen írásos tájékoztatót kapnak. Így a modern technika minden vívmányát beépítjük a tananyagba az oktatónak pedig csak alkalmaznia kell.

A fejlődési folyamat következő lépcsőfoka a minőségbiztosítás alapvető elveinek kidolgozása volt. Bevezettük a minőség-ellenőrző kérdőíveket. Mivel az igazolványok a nemzetközi központokban készülnek, az búvároktató kénytelen elküldeni a hallgató fényképét és minden adatát. Itt számítógépre kerül és véletlenszerűen minden 2., 3. búvár hallgató közvetlenül a PADI-tól kap egy kérdőívet, melyben visszaellenőrizzük az búvároktató munkáját. Ezekben kérdések találhatók a búvártanfolyamon használt búvárfelszerelésekről, a tananyagról, a számonkérési formákról, az uszodai és nyílt vízi foglalkozások gyakorlatairól. Mivel a tanuló pontosan nem tudhatja, mit is kellett volna kapnia a tanfolyamon, ezért azt fogja válaszolni, amin átesett. A kérdőívet a PADI-hoz visszaküldve, a központ le tudja ellenőrizni a búvároktató munkáját, melyet, ha jól végzett, semmi nem történik, míg ha kiderül hanyagsága, kötelezik a mulasztás pótlására és időszakos vagy örökös felfüggesztéssel szankcionálják. Ez a magas szintű szabványosítás és ellenőrzés tette lehetővé azt, hogy bárhol a világon ugyanazzal a minőséggel és biztonsággal találkozzon az érdeklődő búvár.

A szövetség munkájának harmadik nagy vívmánya a folyamatos búvároktatási rendszer létrehozása, melynek során darabokra szedték és újra építették az egész képzési szisztémát. Egy rugalmas és átfogó struktúra kialakítására volt szükség, annak elkerülése végett, hogy a hallgatóknak 3-4 tanfolyamba kényszerülve kelljen elsajátítaniuk a búvárvilág törvényeit. Ezen elveknek megfelelve alakult ki az a rendszer, ami lényegében ma is működik és folyamatosan fejlődik. Ebben egymásra épülnek az alap (kezdő, haladó stb.) és speciális (roncsmerülés, mélymerülés stb.) kurzusok, valamint a hivatásos szintek (búvármester, segédoktató, oktatói), azon alapvető igényeket kielégítve, hogy a hallgató minél hamarabb megismerkedhessen azzal a területtel, ami igazán érdekli.

A központi ellenőrzés búvároktatói vizsga volt a negyedik lépés az egyre jobb minőség érdekében. A Padi búvároktatói tanfolyamot két részre osztottuk, a felkészítésre, amelyet megtarthatott egy megfelelő végzettség oktató (course director) és a vizsgára, amelyet csak a PADI belső vizsgabizottsága vezethet le. Ezzel kiszűrtük a házi vizsgák visszásságait is. A felkészítő PADI Course Directornak mindent el kell követnie, hogy oktató jelöltje a lehető legmagasabb szintet érje el, hiszen olyan vizsgabizottság előtt kell helytállnia, melynek tagjai másik országból, de nem ritkán másik földrészről érkeznek, és semmi érdekük nem fűződik a vizsga kimeneteléhez, csupán a minőség. Aki itt megállja a helyét, biztosan megfelel a nemzetközi követelményeknek, ha pedig mégsem, úgyis kihullik a minőség-ellenőrzés rostáján.

Az AWARE Projekt: A környezetvédelem is egyre inkább előtérbe került a PADI munkájában és megszületett az AWARE Projekt (Aquatic World Awarness Responsibility Education), a Víz Alatti Világ Tudatos Megóvásának Oktatása. Az oktatási anyagokba belekerültek mindazok a fontos tudnivalók, melyeket minden búvárnak tudnia kell ahhoz, hogy megértse, mi csak vendégek vagyunk ebben a világban és úgy illik viselkednünk mint vendégségben. Ezek a szabályok biztosítják azt, hogy a merülőhelyeken még évek múlva is legyen mit megcsodálnunk és ne a csupasz tengerfenék fogadja az ide látogatót. Még több információt tudhatsz meg a PADI AWARE-ról, ha megnézed hivatalos (www.padi.com/aware) oldalát.

Mit eredményeztek ezek a tudatos intézkedések? Azt, hogy a PADI ma a világ egyik legkedveltebb, legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő búvároktatási rendszerévé vált. Ma a világon megközelítőleg 10.000.000 PADI búvár él és merül. Ez a világ búvártársadalmának kb. 70%-a. Ez igen komoly eredmény, ha azt is figyelembe vesszük, hogy több száz oktatási rendszer létezik a világon. Annak, akinek PADI igazolványa van, a világon bárhol biztosítanak merülési lehetőséget, mivel ma már a PADI minőséget mindenki ismeri és minden országban vannak PADI búvárbázisok és búváriskolák.

Tel:06/1 613-26-86
Mobil:06/20 958-04-91
E-mail:[email protected]